កំណាព្យឃ្លាឃ្លីយោងអត្ថន័យអាស្រ័យអ្នកអាន……………………

អ្នករៀនយោងសៀវភៅ ​ ​​​​ ​ ​មនុស្សល្ងង់ខ្លៅយោងកំលាំង
កវីយោងទ្រឺស្តី ​ មនុស្សល្បាញល្បីយោងបា្រជ្ញា
អ្នកផឹកស្រាយោងសាច់ខ្លែម ​​ ​​បង្អែមយោងខ្ទិះដូង
សេ្នហ៍ដំបូងយោងសាសង ការប្រលងយោងវិញ្ញាសា
អ្នកហានក្លាយោងសំដី ​​​ ​​ សំណាបវាយោងដី
ឯស្ត្រីយោងបុរស ​ ​​ ​ពាក្យពិតស្មោះយោងសច្ច:
វណ្ណ:យោងទ្រព្យធន ​ ឯប្រពន្ធយោងស្វាមី
រីដំរីវាយោងប្លុក ​ ​​​ ​​​ ​​​​​ មនុស្សពុតត្បុតយោងលេសសារ
បណ្តាយោងសារសំប្បថ ​ ក្មេងស្ទាវយោងកាប់ចាក់
មនុស្សចាស់យោងស្លាប់ មិនចំនាប់លើការតែង
ខ្ញុំតែងឃ្លោងឃ្លាឃ្លី គ្មានអត្ថន័យកុំប្រកាន់………

Advertisements

សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានប្លុកនេះជាកំណាព្បមួយថ្មី ចូលមើលទាំងអស់ដើម្បើដាក់ចំនងឲ្យផង!!!

ទឹកឡើងលិចផ្លូវ ផ្លូវបាំងដោយទឹក
ពេលល្ងាចរៀបលិច បំភ្លេចមនុស្សសារ។
បន្ទោសអ្នកណា មិនជន់ទឹកឡើង
ខែជន់ទឹកឡើង ពើងអស់មានទា។
ឯមនុស្សនោះជា ផ្ទៀងប្រឹងផ្តេរផ្តាស់
បន្ទោសប្រឹក្សា មេ្តចមិនស្រូបទៅ។
ផ្លែសទុកឲហឲ្យនៅ សល់ផ្លូវផ្តេរផ្តាស់
ផ្តល់ចិត្តឬស្យា ដល់ឡានមនុស្សខ្លា។
សឹងជេរប្តេសារ រកថាមិនត្រូវ
រឹកជាអ្នកខ្ពស់ រស់លើកិត្តិយស។
បើសងទៅជួស ប៉ះលើអ្នកវិញ
តើចិត្តទោម្មេញ ទន្ទេញថាម្តេច។

រៀបរៀងដោយ នាងខ្ញុំ វលក្ខណ៍
Best Regard
From vorleak

life Lady

First of all I  world like to introduce my self I am a  student now ,  I have been study at Cambodia Mekong University ,the first year i very difficult to understand about lifestyle study in university, is a first life that  I far a way from my family and my parent ,I promise with myself and all of them  i will have good opportunity when continue my studying .my mother said ” life is struggle”, you will met   good chance if you have fully knowledge.This is the last massage from my mother .After I live alone far form away to my homeland , i really know clearly  about definition of life .It not easy ,start from now on i challenge every ,anyway sometime  it difficult  to fine solution .I very acknowledgment with my parent . I want to SMS to them now I strongly than before ,i can join i n society  and brave .After I got every thing around me  ,i understand . all in all ,I want motivate all of lady should  give an make opportunity to yourself  and have hopeful   and advantage with education  fail because it can help make

welcome to the new blog

First of all, I would like to welcome you all for the first time in this blog. I am strongly believed that my first writing blog will gain support from all of you. Personally, I want to create a better world for the women in Cambodia, I hope I can make an impact by dedicating to social causes. Let’s think together! Do you happy enough with your rights yet? As Miss Chak Sopheap said “I truly believe that with the right mindset, and the right people, Cambodia will see change. We’ve already made a lot of progress in the last time. It’s only a matter of time before justice comes along”